• De danske forbrugere køber deres nye tørretumbler over internettet

  0 kommentarer

  Udbydere af hårde hvidevarer skal grundigt overveje, om de skal til at satse på e-handel af deres varer, hvis de ikke allerede gør det. Det bliver mere populært at handle online, og forbrugerne er vilde med det. Der bliver handlet mange hårde hvidevarer over internettet, og udbyderne kan selv gøre nogle tiltag, der gør e-handel endnu mere populært.

  Udbyderne skal tilbyde det ekstra, der gør e-handel rigtigt attraktivt

  Som udbyder af e-handel, uanset om det er hårde hvidevarer eller noget helt andet, er det vigtigt at gøre sig attraktiv overfor forbrugerne. Mange små tiltag kan let gøre, at online handel bliver mere tillokkende for forbrugerne end handel i en fysisk butik. For eksempel er det vigtigt at have in mente, at varen skal kunne fragtes forholdsvist hurtigt hjem til forbrugeren. Et lille produkt kan sendes med posten, men når det frem inden for en rimelig tid? Eller er det bedre at benytte sig af et fragtfirma? Og hvad med de store produkter, som eksempelvis hårde hvidevarer – hvordan skal de fragtes til kunden? Og skal der tilbydes montering af produktet? Mange ting spiller ind på, hvor attraktivt forbrugerne finder e-handel fremfor handel i en fysisk butik.

  Forbrugerne har brug for vejledning

  Ved e-handel er det vigtigt at huske på, at mange forbrugere hidtil har valgt at købe ny tørretumbler i en butik, hvor de kan snakke med en salgsassistent. Forbrugerne vil være sikre på at vælge rigtigt, og her kan en salgsassistent guide og vejlede til at finde den tørretumbler, der passer bedst til den enkelte forbrugers behov. Skal det være en aftræks- eller kondenstørretumbler? Skal der være en dampfunktion i maskinen? Hvor mange kilo tøj og klæder skal maskinen kunne tørre på én gang? Hvilken energiklasse er at foretrække til det givne budget? Der er mange faktorer, der spiller ind, når forbrugeren skal beslutte sig for, hvilket produkt det skal være, og det er derfor rigtig vigtigt med guidning. Her kan gode produktbeskrivelser være guld værd for online handelsplatforme. Hvis forbrugerne let kan finde frem til tørretumblerens egenskaber og specifikationer, kan det lette beslutningsprocessen. Derudover kan tests og anmeldelser af produkterne hjælpe kunden med at træffe den rette beslutning – en sammenligning af forskellige produkter inden for samme prisklasse forenkler processen, og gør e-handel mere attraktiv. Som eksempel ses her en liste over de tørretumblere, der klarer sig bedst i test.