• Frigør tid med fremtidens kontorrobotter

  0 kommentarer

  Der er mange fordele ved den løbende effektivisering, som finder sted verden over. Det bliver nemmere at arbejde hjemmefra, flere processer kan automatiseres, og vidensdeling bliver nemmere på tværs af afdelinger.

  Og nu er der et nyt koncept på vej. Det hedder Robotic Process Automation (i daglig tale kontorrobotter), og det hjælper virksomheder med at frigøre tid til mere essentielle opgaver.

  Hvad er kontorrobotter (RPA)?

  Kontorrobotter eller Robotic Proces Automation er ikke så kompliceret og farligt, som det måske kan lyde. Det er blot en betegnelse for en speciel type software, der kan klare nogle af de mere trivielle opgaver, som mange medarbejdere i dag sidder med.

  Eksempler på nogle af disse opgaver kunne eksempelvis være overførsel af informationer fra en database til en anden, udsendelse af rykkere til kunder, der ikke har betalt, indberetning af løn, og så videre. Typisk vil Robotic Process Automation kunne fungere på tværs af forskellige systemer og klare praktisk talt alle de opgaver, som kan udføres, uden at der skal et menneske indover.

  Kontorrobotter skal ikke ses som en erstatning for medarbejdere, der sidder med disse typer af opgaver, men derimod ses som en hjælp for selvsamme medarbejdere. Når en robot klarer trivielle opgaver som disse, så får medarbejderen lige pludselig frigivet tid til at klare nogle af de opgaver, som ikke kan løses af en robot.

  Fordele ved at bruge Robotic Process Automation

  Som du måske kan forestille dig, så er der en lang række fordele ved at bruge Robotic Process Automation i virksomhedens forretningsgange.

  Udover at det som sagt frigør tid for de medarbejdere, der normalt skal udføre nogle af disse tidskrævende processer, så de i stedet kan fokusere på vigtigere opgaver, der kræver en kompetent medarbejder, så er der også en række andre fordele.

  Det kunne eksempelvis være:

  •         Virksomheden vil opleve øget effektivitet

  o   En software er som regel betydeligt hurtigere end et menneske, og de kan udføre opgaver døgnet rundt.

  •         Virksomheden vil kunne få genereret rapporter for det udførte arbejde

  o   En anden fordel ved at bruge en kontorrobot er, at den kan programmeres sådan, at der genereres rapporter og statistikker over alle de relevante informationer vedrørende det udførte arbejde.

  •         Det er nemmere for virksomheden at planlægge

  o   Hvor der før har været en medarbejder der, ved siden af sine andre arbejdsopgaver, også lige skulle sørge for at fakturaer og rykkere blev udsendt, og derfor måtte udsætte andre vigtige arbejdsopgaver, hvilket kan have besværliggjort planlægningsprocessen, så er det ikke et problem med en kontorrobot.

  Det kommer altså både virksomheden og medarbejderne til gode, når man indsætter en kontorrobot til at klare nogle af de mere enkle, men ofte tidskrævende, processer i virksomheden.