• Glade medarbejdere kræver effektive løsninger

  0 kommentarer

  Det moderne marked med de mange aspekter, der er af at drive handel over internettet, sætter utallige krav til dem, der holder møllen kørende: Medarbejderne. Udover at skulle levere et handelsdygtigt håndværk skal de fleste arbejdsgrupper på de onlinebaserede virksomheder også holde sig orienteret og have overblik over en række platforme, processer og korrespondancer – internt mellem kollegaer såvel som eksternt mellem virksomhed og køber.

  For at mindske stress og styrke fleksibiliteten og overblikket på kontoret samt i sidste ende skabe arbejdsglæde for den enkelte medarbejder kan en række muligheder tages i brug. I denne artikel undersøges det, hvordan nye innovationer og ordninger kan løse arbejdsopgaver effektivt til gavn for medarbejdere.

  Med et CRM-system øges salget, mens arbejdet mindskes

  Der er mange tidskrævende arbejdsopgaver, der hører til en hverdag for en sælger hos et E-handelsfirma. Selvom det på jobbeskrivelsen berettes, at sælgerjobbet består i at viderebringe virksomhedens varer til nye kunder, er det ofte blot en del af jobbet. Når der er mange ansatte, og opgaverne har forskellige udfoldninger, sker det i mange tilfælde, at meget af sælgerens kontortid går med at løse arkiverings-, sorterings- og analyseringsnødvendigheder.

  For at sikre, at sælgerteamets tid bruges fornuftigt, kan man vælge et CRM-system til at tage sig af de trivielle opgaver, der står med småt i sælgerens jobbeskrivelse. CRM står for Customer Relationship Management – eller på dansk kunderelationsstyring. Systemet er en online, intern platform for handelsmedarbejdere, der giver brugerne mulighed for at sortere, gemme og opdatere information om relationsudvikling og transaktioner med kunder.

  WebCRM-systemet er et cloud-baseret, simpelt CRM-system, der løser praktiske arbejdsopgaver på overskuelig vis, så medarbejdere fremfor at foretage sig dette bureaukratiske arbejde i stedet kan bruge tiden på det, der i virkeligheden driver virksomheden fremad: Kunderne. Læs mere om et crm system her.

  Kommunikationssystem forbedrer det kollegiale samarbejde

  En anden IT-teknologi, der gør arbejdsdagen lettere og mere effektiv for de ansatte, er en online intranetløsning. Når forskellige opgaver løses under samme tag, er det aldrig for forskellige formål. På trods af at jobbene er anderledes fra hinanden, er det altid mod samme endemål, at de fører virksomheden: Mod fremskridt.

  Når forskellige ansatte skal samarbejde, kræver det en kommunikationsplatform. Hvad der kendetegner den optimale løsning, er det system, der forstår at implementere fordelagtige løsninger, der sikrer, at alle medarbejdere opdateres, kan kommunikere samt opsøge relevant information. Læs mere her, og lær fordelene ved en overskuelig, funktionsdygtig og personligt tilpasset intranetplatform.

  Opmærksomhed på kontoret skaber grundlaget

  Udover de gode løsninger, der direkte effektiviserer arbejdsgangen i virksomheden, er også den interne stemning og materielle struktur blandt medarbejdere essentiel for effektiviteten og glæden ved arbejdsdagen. Individet skal føle tilpashed og overskud på arbejdspladsen.

  Det er vigtigt, at alle medarbejdere er komfortable. For at kunne løse sin opgave på optimal vis, er ikke blot solide online-arbejdsplatforme nødvendige. Den fysiske komfort, der skabes med et stabilt bord, en god stol, rar udluftning og tilpas sollys er også faktorer, der forbedrer arbejdsindsatsen og ikke mindst arbejdsglæden.